Aktuality

AKTUALITY
Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 11. až 12. října 2023 proběhne v Praze - Iris hotel EDEN vzdělávací seminář. Přihlášku najdete na odkazu: https://forms.gle/…yUA

ODBORNÝ ČLÁNEK
Článek se věnuje problémům, se kterými se potkáváme při naší vychovatelské práci. Nepokrývá všechny oblasti, ale hlavně upozorňuje na skutečnost, že je naše práce náročná a nedoceněná!

AKTUALITY
Vzhledem k blížící se celostátní přehlídce "NEJMILEJŠÍ KONCERT 2023" upřesňuje FDD aktuální informace o konání.

SEMINÁŘ
Za velké účasti se konal odborný seminář.

ODBORNÝ ČLÁNEK
Krátký článek ojednávající o problematice dopadu uvěznění rodiče na děti vyrůstající v dětských domovech.

KDO JSME ?

Federace DD je profesně zájmová, nepolitická a demokratická organizace působící pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Sdružuje výchovné pracovníky dětských domovů, dětských domovů se školou, dětských domovů se speciálními školami, diagnostických i výchovných ústavů, jakož i jiné odborné pracovníky, jejichž činnost je převážně zaměřena na oblast péče o děti a mládež vychovávané mimo vlastní rodinu.

CO DĚLÁME?

Pro své členy zajišťujeme odborné semináře, popř. i se zahraniční účastí, vydávání bulletinu s příspěvky z odborných seminářů, přehledem činnosti výboru a informacemi, regionální zasedání k aktuálním problémům výchovné pomoci. Dále navazujeme spolupráci s výzkumnými pracovišti a vysokými školami v oblasti pedagogiky, psychologie, speciální a léčebné pedagogiky a v neposlední řadě organizujeme výměnné pobyty v zahraničí.

 

Subscribe to

Jsme součástí mezinárodní nevládní organizace FICE - INTER (Féderation  Internationale des Communautés Éducatives) při UNESCO, UNICEF a ECOSOC.