Prezentace z Dvoudenního vzdělávacího semináře

Prezentace ke stažení ze semináře v Hotelu Vyhlídka, Luhačovice, který proběhl v termínu 20. 3. – 21. 3. 2024.


Dvoudenní vzdělávací seminář pro pracovníky DD, DDŠ, DÚ a VÚ

FEDERACE DĚTSKÝCH DOMOVŮ ČR Vás zve na dvoudenní vzdělávací seminář pro pracovníky DD, DDŠ, DÚ a VÚ
Termín: 20. 3. – 21. 3. 2024
Místo konání: Hotel Vyhlídka, Luhačovice, Pozlovice 206


Odborný seminář v Hustopečích se konal 22. - 23. 3. 2023

Za velké účasti se konal odborný seminář.

Dvoudenní vzdělávací seminář pro pracovníky DD, DDŠ, DÚ a VÚ

Dvoudenní vzdělávací seminář pro pracovníky DD, DDŠ, DÚ a VÚ, který se koná dne 13. až 14. 10. 2022 Praha Iris hotel EDEN.
Výbor Federace dětských domovů ČR Vás zve na pravidelný podzimní odborný seminář. Pozvánka je dostupná po rozklepnutí odkazu. Odkaz na přihlašovací formulář je uveden na konci pozvánky.


Workshop k výzkumu PERSIST

Proběhl workshop k výzkumu PERSIST, který se zabývá integrací dětí z DD do společnosti a jejich adaptaci na trhu práce
V pondělí 19. dubna se konal celorepublikový workshop Persist, jehož cílem bylo interpretovat výstupy první části aplikovaného výzkumu Persist.


Worshop - výsledky projetku PERSIST

Pozvánka na on-line workshop, na kterém budou prezentovány další výsledky výzkumu Persist, který se zabývá uplatnění dětí z dětských domovů na trhu práce, a informace výboru Federace dětských domovů ČR – FICE


Seminář v Mikulově, 20. - 21. 3. 2019

Zveme Vás na další seminář, věříme, že Vás naplní pozitivně. Přihláška a program v příloze.