PaedDr. Viktor Blaho a PhDr. Silvia Pančíková „Česká a slovenská ústavní výchova: rozdíly, podobnosti, inspirace, evropské horizonty“
Anotace: Hlavním cílem přednášky bude představit situaci na poli ústavní výchovy ze slovenského pohledu. Pozvání přijali kolegové z nejvýznamnější organizace pracující s dětmi s nařízenou ústavní výchovou, Dětského centra Slovensko sídlící v Ružomberoku. Představí systém, ve kterém hrají zásadní roli profesionální rodiče. Pohovoří o aktuální situaci na Slovensku a podělí se o problémy, se kterými se setkávají. V diskuzi si budeme moci odpovědět na otázky, které pohled na zahraniční uchopení dozajista přinese.

Mgr. Martina Macová Budinská: Aktuální informace z MŠMT

Iva Čeřovská, Area sales consultant: Nabídka pobytů v lázeňských zařízeních

WOMEN FOR WOMEN – Mgr. Michaela Marksová: Projekt obecně prospěšné společnosti Women for women „Bydlení pro děti“
PRO DĚTI ODCHÁZEJÍCÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ nabízíme dva druhy pomoci:
1. Kauce na bydlení
2. V individuálních případech příspěvek na nájemné

PhDr. Miloslav Macela – MPSV „Nová právní úprava ochrany dětí a podpory rodin“.
Anotace: V příspěvku budou prezentovány věcné teze připravovaného zákona o ochraně dětí a podpoře rodin se zaměřením na témata: péče o děti vyrůstající mimo rodinu, potenciál rozvoje služeb pro děti a rodiny, prevence ohrožení dětí, spolupráce klíčových aktérů (orgány ochrany dětí, soudy, služby a zařízení atd.) v rámci integrovaného systému ochrany dětí a podpory rodin.