Dvoudenní vzdělávací seminář pro pracovníky DD, DDŠ, DÚ a VÚ

 

Termín:                       20. 3. – 21. 3. 2024

Místo konání:             Hotel Vyhlídka, Luhačovice, Pozlovice 206

Středa 20. 3. 2024

1100 - 1200       Prezence

1200 - 1300       Oběd

1300 – 1600     JUDr. PhDr. Jiří Valenta: Odborný výklad k vybraným částem pracovněprávních  předpisů a předpisů náležejících ke školské legislativě.

1600 - 1630       Coffebreak

1630 – 1800      Mgr. Bc. Štěpán Jílka z úřadu Veřejného ochránce práv: O nabytých osobních zkušenostech, kdy byl zaměstnán v DDŠ jako vychovatel

1830                Večeře

Čtvrtek 21. 3. 2024

730 – 830  Snídaně

830 – 1000  PhDr. Alois Daněk, PhD. Výsledky výzkumu „Původní rodinná prostředí dětí z dětských domovů“

1000 – 1100     Jan Březina Projekt „Láska k pohybu pro děti z dětských domovů“

Ing. Jitka Šeflová ACADEMIA IREAS, o.p.s.: Projekt Příprava dětí na budoucí povolání

Roman Mašlík DD Vrbno pod Pradědem.: Projekt dárcovství krve

1100 – pro zájemce komentovaná prohlídka lázeňského komplexu Luhačovice

 

Poplatky za seminář:

S noclehem

Dvou/třílůžkový pokoj: člen FDD: 3.400,- Kč       ostatní: 4.100,- Kč

Jednolůžkový pokoj: člen FDD: 4.100,- Kč           ostatní: 4.800,- Kč

(cena zahrnuje lektorné, ubytování se snídaní, 1x oběd, večeře, 2 x coffeebreak)

Nabízíme možnost ubytování už od 19. 3. 2024, tuto noc hradí každý osobně na recepci hotelu

Bez noclehu  

člen FDD: 2.400,- Kč            ostatní: 3.100,- Kč

(cena zahrnuje lektorné, 1x oběd, večeře, 2 x coffeebreak)

 

Úhradu semináře proveďte, prosím, nejpozději 5 pracovních dnů před konáním semináře převodem na účet č. 24839011/0100  Jako variabilní symbol uveďte IČO organizace, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka a přesnou fakturační adresu Vašeho zařízení. Potvrzení o úhradě Vám bude předáno při prezenci.

Ve výjimečném případě lze poplatek uhradit v hotovosti přímo na místě.

Přihlášku vyplňte v odkazu https://forms.gle/Wi9NZfjC5hYjjWJn9 nejpozději do 15. 3. 2024, případné dotazy zasílejte na adresu seminarefice@seznam.cz