Pro své členy zajišťujeme odborné semináře, popř. i se zahraniční účastí, vydávání bulletinu s příspěvky z odborných seminářů, přehledem činnosti výboru a informacemi, regionální zasedání k aktuálním problémům výchovné pomoci. Dále navazujeme spolupráci s výzkumnými pracovišti a vysokými školami v oblasti pedagogiky, psychologie, speciální a léčebné pedagogiky a v neposlední řadě organizujeme výměnné pobyty v zahraničí.

 

Pro děti a nezaopatřené osoby v zařízeních pro výkon ústavní výchovy pořádá, zajišťuje
a) prázdninové pobyty a turistické srazy
b) kulturní přehlídky a soutěže (Nejmilejší koncert, Divadelní přehlídka)
c) domácí a sportovní soutěže (atletika, malá kopaná)
d) výměnné letní a zimní pobyty v tuzemsku i v zahraničí