Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve dnech 11. až 12. října 2023 proběhne v Praze - Iris hotel EDEN vzdělávací seminář. Přihlášku najdete na odkazu: zde

 

Termín: 11. 10. – 12. 10. 2023

Místo konání:             Praha, Iris hotel EDEN, Vladivostocká 1539/2, Praha 10

 

Středa 11. 10. 2023

1100 - 1200       Prezence

1200 - 1300       Oběd

1300 - 1330       Zahájení

1330 – 1700       PaedDr. Viktor Blaho a PhDr. Silvia Pančíková „Česká a slovenská ústavní výchova: rozdíly, podobnosti, inspirace, evropské horizonty“

Anotace: Hlavním cílem přednášky bude představit situaci na poli ústavní výchovy ze slovenského pohledu. Pozvání přijali kolegové z nejvýznamnější organizace pracující s dětmi s nařízenou ústavní výchovou, Dětského centra Slovensko sídlící v Ružomberoku. Představí systém, ve kterém hrají zásadní roli profesionální rodiče. Pohovoří o aktuální situaci na Slovensku a podělí se o problémy, se kterými se setkávají. V diskuzi si budeme moci odpovědět na otázky, které pohled na zahraniční uchopení dozajista přinese.

1700 – 1730 Mgr. Martina Macová Budinská: Aktuální informace z MŠMT

1730 – 1800 Iva Čeřovská, Area sales consultant: Nabídka pobytů v lázeňských zařízeních

1830          Večeře

 

Čtvrtek 12. 10. 2023

0730 – 0830 Snídaně

0830 - 0900 WOMEN FOR WOMEN – Mgr. Michaela Marksová: Projekt obecně prospěšné společnosti Women for women „Bydlení pro děti“

PRO DĚTI ODCHÁZEJÍCÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ nabízíme dva druhy pomoci:

1. Kauce na bydlení

2. V individuálních případech příspěvek na nájemné

0900 - 1200 PhDr. Miloslav Macela – MPSV „Nová právní úprava ochrany dětí a podpory rodin“.

Anotace: V příspěvku budou prezentovány věcné teze připravovaného zákona o ochraně dětí a podpoře rodin se zaměřením na témata: péče o děti vyrůstající mimo rodinu, potenciál rozvoje služeb pro děti a rodiny, prevence ohrožení dětí, spolupráce klíčových aktérů (orgány ochrany dětí, soudy, služby a zařízení atd.) v rámci integrovaného systému ochrany dětí a podpory rodin.

 

Poplatky za seminář:                                                        

S noclehem

Dvou/třílůžkový pokoj: člen FDD: 4.000,- Kč       ostatní: 4.400,- Kč

Jednolůžkový pokoj: člen FDD: 4.500,- Kč           ostatní: 4.900,- Kč

(cena zahrnuje lektorné, ubytování se snídaní, 1x oběd, večeře, 2 x coffeebreak)

Bez noclehu  

člen FDD: 2.300,- Kč            ostatní: 3.000,- Kč

(cena zahrnuje lektorné, 1x oběd, večeře, 2 x coffeebreak)

Jednodenní účast na semináři       

člen FDD: 1.200,- Kč            ostatní: 1.600,- Kč

(cena zahrnuje lektorné, 2 x coffeebreak)

Úhradu semináře proveďte, prosím, nejpozději 5 pracovních dnů před konáním semináře převodem na účet č. 24839011/0100  Jako variabilní symbol uveďte IČO organizace, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka a přesnou fakturační adresu Vašeho zařízení. Potvrzení o úhradě Vám bude předáno při prezenci.

Ve výjimečném případě lze poplatek uhradit v hotovosti přímo na místě.

Přihlášku vyplňte v odkazu uvedeném v e-mailu nejpozději do 2. 10. 2023, případné dotazy zasílejte na adresu seminarefice@seznam.cz