Pomalu se blíží konec školního roku 2019/2020. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby 2. pololetí nebylo tak náročné pro nás všechny.

Výbor Federace dětských domovů ĆR děkuje všem tetám a strýčkům, vychovatelkám a vychovatelům, kteří bez reptání nastoupili do dvojitých směn a kromě svých běžných povinností se věnovali výuce dětí a péči o ně. Dík patří i ředitelkám a ředitelům i všem ostatním zaměstnancům dětských domovů, dětských domovů se školou, výchovných ústavů a diagnostických ústavů za bezchybné zvládnutí nouzového stavu. Velký dík patří i samotným dětem a dospívajícím, kteří se ze dne na den ocitli bez přímého kontaktu se svými rodinami, vrstevníky a spolužáky a přesto se ze všech sil snažili nastalou situaci pochopit a zvládnout.

Celou tuto náročnou situaci bychom mnohem hůře přestáli bez pomoci celé řady dobrovolníků, „spřízněných“ nadací a obecně prospěšných společností, organizací i jednotlivců, kteří nás podporovali materiálně i morálně. Posílali nebo rovnou přiváželi dezinfekční prostředky, roušky, školní pomůcky pro děti, výpočetní techniku, hračky a další věci. V některých zařízeních pro výkon ústavní výchovy pomáhali při výuce dětí studenti pedagogických škol a učitelé. I těmto statečným jedincům patří náš dík.