Aktuality

SEMINÁŘ
Proběhl workshop k výzkumu PERSIST, který se zabývá integrací dětí z DD do společnosti a jejich adaptaci na trhu práce V pondělí 19. dubna se konal celorepublikový workshop Persist, jehož cílem bylo interpretovat výstupy první části aplikovaného výzkumu Persist.

SEMINÁŘ
Pozvánka na on-line workshop, na kterém budou prezentovány další výsledky výzkumu Persist, který se zabývá uplatnění dětí z dětských domovů na trhu práce, a informace výboru Federace dětských domovů ČR – FICE

POZVÁNKA
Vážené kolegyně, vážení kolegové, Federace dětských domovů ČR - FICE již od roku 2019 spolupracuje na PROJEKTU PERSIST – viz. odkaz „Zaštiťujeme/spolupracujeme“. V rámci zajištění co největšího počtu respondentů pro jeho další fázi si Vás dovolujeme požádat o předání/přeposlání odkazu na dotazník.

OCENĚNÍ
Pomalu se blíží konec školního roku 2019/2020. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby 2. pololetí nebylo tak náročné pro nás všechny. Výbor Federace dětských domovů ĆR děkuje všem tetám a strýčkům, vychovatelkám a vychovatelům, kteří bez reptání nastoupili do dvojitých směn a kromě svých běžných povinností se věnovali výuce dětí a péči o ně. Dík patří i ředitelkám a ředitelům i všem ostatním zaměstnancům dětských domovů, dětských domovů se školou, výchovných ústavů a diagnostických ústavů za bezchybné zvládnutí nouzového stavu

TISKOVÁ ZPRÁVA
Výbor FDD ČR obdržel smutnou zprávu, že dne 16. 3. 2020 ve věku 76 let zemřel bývalý dlouholetý ředitel DD Telč Mgr. Josef Barták. Výbor FDD ČR vyjadřuje hlubokou soustrast rodině a pozůstalým.

KDO JSME ?

Federace DD je profesně zájmová, nepolitická a demokratická organizace působící pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Sdružuje výchovné pracovníky dětských domovů, dětských domovů se školou, dětských domovů se speciálními školami, diagnostických i výchovných ústavů, jakož i jiné odborné pracovníky, jejichž činnost je převážně zaměřena na oblast péče o děti a mládež vychovávané mimo vlastní rodinu.

CO DĚLÁME?

Pro své členy zajišťujeme odborné semináře, popř. i se zahraniční účastí, vydávání bulletinu s příspěvky z odborných seminářů, přehledem činnosti výboru a informacemi, regionální zasedání k aktuálním problémům výchovné pomoci. Dále navazujeme spolupráci s výzkumnými pracovišti a vysokými školami v oblasti pedagogiky, psychologie, speciální a léčebné pedagogiky a v neposlední řadě organizujeme výměnné pobyty v zahraničí.

 

Subscribe to

Jsme součástí mezinárodní nevládní organizace FICE - INTER (Féderation  Internationale des Communautés Éducatives) při UNESCO, UNICEF a ECOSOC.