Aktuality

SEMINÁŘ 21.3. -22.3. 2018:
Dvodenní seminář Havlíčkův Brod

Ocenění
Prestižní bronzové a stříbrné ocenění vévody z Edinburghu získali za své dlouhodobé úsilí kluci z DDŠ Těrlicko a z DD Hodonín

Soutěž
Zúčastněte se soutěže "Na výlet s Benzinou" a vyhrajte hodnotné ceny

SEMINÁŘ 7.6. 2017:
Náhradní péče o ohrožené děti v některých evropských zemích

Otevřený dopis ministryni školství ze dne 24.3. 2017
Luboš Holeček: Převod dětských domovů pod MPSV vidíme jako nesmyslný a vylobovaný

SEMINÁŘ 22. 3. - 23. 3. 2017:
Vývojová psychopatologie a terapeutické limity Intermitentní explozivní poruchy

příspěvek se cíleně zaměří na vývojové aspekty, kauzalitu, komorbiditu, diferenciální diagnostiku, prognózu a terapeutické limity Intermitentní explozivní poruchy.

KDO JSME ?

Federace DD je profesně zájmová, nepolitická a demokratická organizace působící pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Sdružuje výchovné pracovníky dětských domovů, dětských domovů se školou, dětských domovů se speciálními školami, diagnostických i výchovných ústavů, jakož i jiné odborné pracovníky, jejichž činnost je převážně zaměřena na oblast péče o děti a mládež vychovávané mimo vlastní rodinu.

CO DĚLÁME?

Pro své členy zajišťujeme odborné semináře, popř. i se zahraniční účastí, vydávání bulletinu s příspěvky z odborných seminářů, přehledem činnosti výboru a informacemi, regionální zasedání k aktuálním problémům výchovné pomoci. Dále navazujeme spolupráci s výzkumnými pracovišti a vysokými školami v oblasti pedagogiky, psychologie, speciální a léčebné pedagogiky a v neposlední řadě organizujeme výměnné pobyty v zahraničí.

 

Subscribe to

Jsme součástí mezinárodní nevládní organizace FICE - INTER (Féderation  Internationale des Communautés Éducatives) při UNESCO, UNICEF a ECOSOC.