Semináře

21. - 22. 3. 2018, Havlíčkův Brod

Mgr. Přemysl Mikoláš - Strategická podpora a předcházení konfliktům

Pavel Kořínek - GDPR v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy

Ke stazeni

11. - 12. 10. 2017, Zlín

Mgr. Martin Ježek (Úřad Veřejného ochránce práv) - Dobrovolné pobyty v DD

doc. Ing. Mgr. Olga Jurášková, Ph. D. (Univerzita Zlín) - Media relations, Krizová komunikace, Fundraising

Mgr. Hynek Nespěšný - Změny ve školské legislativě

Mgr. Olga Kusá (Úřad vlády), Mgr. Ingrid Hanzlíková (Lumos)

 

jaro 2017

 

říjen 2016

 

30. - 31. 3. 2016, Zaječí

PhDr. Soňa Cpinová - Aplikace standardů kvality péče o  děti v ÚV a OV v praxi

BUDOUCNOST PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI Z ÚHLU   POHLEDU FEDERACE DĚTSKÝCH DOMOVŮ – PANELOVÁ DISKUZE (zástupce FDD ČR, zástupce ANV, zástupci neziskových organizací, poslankyně PČR MUDr. Jitka Chalánková, senátorka RNDr. Jitka Seitlová)

 

7. - 8. 10. 2015, Praha (hotel Krystal)

Karel Voříšek - Jak se umět prosadit a jak nezapadnout v davu

Mgr. Jiří Holomek - Standardy kvality péče v zařízeních ústavní a ochranné výchovy

 

25. - 26. 3. 2015, Pardubice

 

15. - 16. 10. 2014, Znojmo

MUDr. Vaníčková – Týrané dítě a současnost

zástupci DD Zvolen - Současná situace NRP  na Slovensku

 

19. - 20. 3. 2014, Poděbrady

Aplikace nového Občanského zákoníku v praxi ústavní péče

PhDr. Mgr. Jiří Valenta (X-PERT CONZULT), Bc. Jiří Kafka (vedoucí oddělení OSPOD Chotěboř),

JUDr. Libuše Kantůrková (předsedkyně Okresního soudu v Kolíně)

Mgr. Adéla Hradilová (Kancelář Veřejného ochránce práv) - Pobyt dítěte v kancelářích

 

9. - 10. 10. 2013, Strážnice

 

24. - 25. 4. 2013, Plzeň

JUDr. Věra Novotná - Novela zákona 359/99 Sb., v návaznosti na institucionální péči

workshopy – nabídky vzdělávacích programů pro děti, možnosti studia

 

21. - 22. 11. 2012, Praha (hotel Olšanka)

PhDr. Jiří Valenta (právník) - Aktuální změny právních předpisů ve školské praxi

MUDr. Martin Hollý (ředitel PL Bohnice) - Struktura lidské sexuality z praxe s ústavní výchovou

JUDr. Libuše Kantůrková (předsedkyně Sdružení rodinněprávních a opatrovnických soudců) - Praxe opatrovnických soudů s ústavní výchovou